Crea sito

comisoNelli vostri manu simu,
 

http://comiso.altervista.org

Miu Raffieli santu e forti,
A vui sempri ricurrimu
Tantu 'n vita quantu 'n morti.

Coroncina
dell'Arcangelo
RAFFAELE

comisani@libero.it
COMISO E COMISANI

COLLEGAMENTI

- RELIGIOSITĀ POPOLARE

- TRADIZIONE

- STORIA LOCALE

- COMISANI

- NOMI E COGNOMI

- VARIA

HOME PAGE

 


Coroncina
dell'Arcangelo Raffaele


Un tempo, nella Chiesa della SS. Annunziata, dopo un solenne novenario di preparazione, il 24 ottobre si solennizzava la festa dell'Arcangelo Raffaele.
Durante il solenne novenario di preparazione si recitava una Coroncina.

PRATICHE DEVOZIONALI

- Settenario della Madonna Addolorata
-
Novenario della Madonna Annunziata
-
Coroncina di Maria SS. del Lume
-
Coroncina dei 7 dolori di Maria Santissima
-
Corona in suffragio delle anime del Purgatorio
-
Coroncina dell'Arcangelo Raffaele
-
Coroncina a Santa Filomena
-
Coroncina a San Giuseppe
-
Coroncina di Gesų Crocifisso
-
Coroncina a Maria SS. della Mercede
-
Lodi a Maria nel mese di maggio
-
Coroncina a San Francesco d'Assisi
-
Viaggio di Maria e Giuseppe a Bethlem

coroncina


Coroncina
dell'Arcangelo RAFFAELE


- Deus in adiutorium meum intende
R: Domine ad adiuvandum me festina
- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
R: Sicut erat in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. Amen.


1

Prėncipi di la cilesti gerarchia,
Vui ca assistiti a lu miu Criaturi,
Facėtimi sta grazia 'n curtisia:
Assistitimi ora e in tutti l'uri.
Facėtimi divotu di Maria
E 'namuratu di nostru Signuri;
Purtati a Diu chista prighiera mia,
Dicėtici ca mi dassi lu so' amuri.

Pater, Ave, Gloria

Sant'Arcangilu Raffieli,
Siti vui la nostra guida
Pri la strada di li celi
Unni l'anima si cunfida
Di saliri dopu morti
A gudėr si bedda sorti!


2

Mčdicu di saluti vi chiamati,
Arcangiluzzu santu Raffieli,
Vui siti che guariti li malati
Comu a Tobėa sanasti cu lu feli.
Arcangiluzzu, st'arma libirati
Comu la figgia salvasti a Ragueli;
Dopu morti poi cu li beati
Purtātini alla gloria di li celi.

Pater, Ave, Gloria

O celesti Serafinu,
Medicina di Diu siti,
Vi pregamu di cuntinu
Pri guarirni si vuliti,
Mentri nui cu allegru visu
Aspiramu u paradisu.


3

O chi paci si prova e cuntintizza
Unni l'Arcangiluzzu si tratteni;
Li virgineddi prōvinu alligrizza,
Li maritati nun sčntinu ccių peni,
Pirchė č tali la sua gran furtizza
Che Asmodeu 'ncatinatu teni.
Si vuliti ccā 'n terra sicurizza,
Cu' ha st'Arcangiluzzu ha ogni beni.

Pater, Ave, Gloria

Nelli vostri manu simu,
Miu Raffieli santu e forti,
A vui sempri ricurrimu
Tantu 'n vita quantu 'n morti;
Mentri nui cusė spiramu
Ora e sempri vi ludamu.

 
4

Si vulimu di st'Angiulu favuri,
In vita e nella morti protezioni,
Deh, prigāmulu sempri cu fervuri
Di mantinirci in chista divuzioni;
Chistu č lu mienzu pri cu' voli amuri,
Cu' voli in cielu li suoi orazioni.
Ringraziamu a Diu nostru Signuri
Ca n'avi datu tanta defenzioni.

Pater, Ave, Gloria

Vui a Sara cu Tobia
Casti spusi cunsulasti,
A nui ancora 'n curtisėa
A Gesuzzu ni purtasti,
Mentri nui cu allegru visu
Aspiramu u paradisu.

 
5

Chi vo' campari cuntentu e beatu
Vo' siri di st'Arcangilu divotu;
Da lu celu 'n terra fu mannatu
Pri sėrini di guida e di pilotu.
Iddu l'argentu e l'oru ha disprizzatu,
Che lassa na lu cori tantu vuotu.
Biatu sia chi lu munnu nun' amatu,
In paradisu n' avi lu so votu.

Pater, Ave, Gloria

Li tisori rifiutasti
Ca v'offersi Tobiolu.
Tutt' un trattu vi truvasti
Dalla terra 'n celu a volu.
Vi prigamu cun' ardenza,
Dati a nui la pruvidenza!


6

Principi santu gluriusu e finu,
Assistėtini nell'ura di la morti,
Vui ca siti celesti Serafinu,
Di lu celu aprėtini li porti;
Faciti ca di sira e di matinu
Ne l'amuri di Diu stčssimu forti,
Acciō cun vui, o Raffieli, di cuntinu
Sia di ludari a Diu la nostra sorti.

Pater, Ave, Gloria

Sant' Arcangilu Raffieli,
Vostru 'npegnu sia ancora,
Alla soglia di li celi
Prisintarni senza mora.
Vi prigamu pri Diu eternu,
Deh, chiudėtini lu 'nfernu.


7

O santu Arcangiluzzu nnamuratu
Di l'arma di nautri piccaturi,
E quali gloria mai v'avimu datu?
E quali sodisfazioni a lu Signuri?
Siati sempri vui glorificatu
Dopu Maria, e Gesų miu Redenturi;
E nui tutti cun cori umiliatu
Vi vulimu pri nostru protetturi.

Pater, Ave, Gloria

E chi mai po' dubitari
Di la vostra protezioni?
Basta sulu rimirari
In ogni bona intenzioni.
Dunca tutti a vuci china
Vi ludamu sta matina.


OFFERTA


Prėncipi santissimu della gloria, e potentissimu Arcangilu Raffieli,
vui che siti unu dei primi Prėncipi, che assistiti a lu tronu di sua divina Maistā,
Vui che siti medicina di Diu, medicu di saluti,
che guariti tutti l'infermi, si dell'anima che di lu corpu;
vui che siti lumi a li ciechi, alligrizza agli afflitti, cumpagnu ai viandanti,
consiglieri a cu' ha da pigliari statu, e di chiddi chi vuonnu attendiri alla perfezioni;
santificaturi dei matrimonii, tormentu del demonio Asmodeu,
zelaturi di la gloria di Diu, predicaturi di l'elimosina, di lu digiunu ed orazioni.
Deh! vi pregamu, o Arcangilu Raffieli,
assistitici nella strada della saluti, accumpagnatini ne li viaggi,
difinditini da l'insidia di lu demoniu, succurritini ne li malattii,
acciocché, viviennu santamenti ne sta vita,
putėssimu pui viniri a gōdiri insiemi cu vui la bella faccia di Diu in cielu.
Cosė sia.
per tornare all'inizio della pagina